Sušičky

Sušička je autonómna jednotka, ktorá je dimenzovaná na celkovú kapacitu skladovacích síl. Kapacita sušičky závisí od stupňa vlhkosti zrna a samozrejme od veľkosti sušičky.
 Kapacity 5 t/h - 120 t/h s redukciou vlhkosti z 28 na 14 %. Ak je potrebná väčšia kapacita inštaluje sa niekoľko paralelných sušiacich jednotiek. Vstupné časti čističky sú vyrobené z
nehrdzavejúcej ocele a ostatné časti sú vyrobené z
materiálu AluZinc. Vzduch na sušenie obilnín je možné ohrievať vykurovacím olejom, plynom alebo biomasou. Sušenie môže byť priame alebo nepriame. Sušičky s plynovými horákmi majú
systém úplnej rekuperácie teplého vzduchu. Sušičky
sú tepelne izolované. Prašnosť je pod 15 mg/Nm³.
Sušičky sú vybavené systémom na meranie teploty a
vlhkosti a majú moderný a jednoduchý ovládací
systém.


Sušičky

SUŠIČKY - PRIETOKOVÝ TYP

Zdroj tepla pre jednofázové sušičky: plynový horák, dieselový horák s tepelným výmenníkom, kotol na biomasu s tepelným
výmenníkom.

SUŠIČKY - PRIETOKOVÝ TYP

Hluk vo vzdialenosti 10 m od sušičky je menej ako 55 dB.