pre dobytok

STAJNE A POĽNÉ PRÍSTREŠKY

Sú mimoriadne funkčnými objektami vďaka svojej pevnej vonkajšej konštrukcii a flexibilnému interiéru umožňujúcim meniť boxy podľa potrieb chovu. Okrem boxov obsahujú aj priestor na výkrmný hrant a podľa potreby aj šikmú dosku. Prístrešky a stajne sú vyrobené zo zdvojenej kovovej konštrukcii, čo znamená, že rúrka ø 54mm/4mm je zalisovaná do vonkajšej pozinkovanej rúrky ø 60mm/2mm vďaka čomu má konštrukcia výnimočnú pevnosť. Osobitnou výhodou sú rolovacie bočné strany z perforovanej plachty s možnosťou otvárania a zatvárania podľa konkrétnej potreby a meteorologických podmienok.
Poľné/pasienkové prístrešky pre dobytok, resp. takzvané poľné stajne, zabezpečujú zvieratám úkryt v nepriaznivých meteorologických podmienkach s potrebnou potravou a ostatným zodpovedajúcim vybavením. Stajne a poľné prístrešky vyrábame v šírkach 10, 12, 14 a 16 metrov s neobmedzenou dĺžkou v dvojmetrových segmentoch.