Silá

Vyčistené a usušené obilniny sú pripravené na dlhodobé uskladnenie. Môžu byť skladované v silách s rovným dnom, silách s kužeľovitým dnom a skladoch.

Silá na skladovanie suchých obilnín sú vyrobené z galvanizovaných vlnitých oceľových plechov s vrstvou zinku 600 g / m3 (materiál Roof Magnelis ZM250 or ZM310) a sú vybavené systémami na nakladanie a vykladanie, systémami na meranie hladiny obilnín a systémami na meranie teploty obilnín.
Silá majú vstavané perforované dno ktoré umožňuje vetranie a chladenie zŕn. Nakladanie a vykladanie sila je automatizované. Bočné gravitačné vykladanie jednotlivých zásobníkov sila je tiež možné. Zásobníky sú vybavené dverami, rebríkmi a ďalšími zariadeniami ochrany bezpečnosti.

Kapacity pre jednotlivé silá s plochým dnom sú do 32 000 t. Maximálna kapacita pre násypník - silo s kužeľovitým spodným dielom je do 1500 t. Objekt so silami môže pozostávať s ľubovoľného počtu jednotlivých zásobníkov.

Silá