PRÍJMOVÝ NÁSYPNÍK

Zrno sa prijíma pomocou príjmového koša (príjmového násypníka).

PRÍJMOVÝ KÔŠ – PRÍJMOVÝ NÁSYPNÍK

Betónový násypník

Kovový násypník

ASPIRAČNÝ SYSTÉM PRÍJMOVÉHO KOŠA

Minimálne prášenie v okolitých priestoroch.
Maximálna ochrana pred výbuchom.
Redukuje váhu celého systému o prach.

Prekrytie násypníka

Umožňuje príjem a nakladanie zrna v nepriaznivom počasí.