Ochranné zariadenia a ochrana proti výbuchu

Zariadenia, ktoré vyrábame a inštalujeme sú vyrobené v súlade s najnovšími požiadavkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ochrany pred výbuchom. S týmto zámerom sú inštalované príslušné bezpečnostné a ochranné zariadenia a prvky.