Čističky

Používajú sa na hrubé čistenie zŕn pred sušením a na jemné čistenie po sušení. Počas procesu čistenia sa zo zrna odstraňujú plevy, zvyšky slamy a klasov, prach, poškodené zrno alebo úlomky. Pri čistení je o osobitne dôležitý výber zodpovedajúcich mriežok a systémov na odstraňovanie prachu.

ČISTIČKY

Predčističky* Kapacity sú orientačné a sú stanovené na základe pšenice s objemovou hmotnosťou 780 kg/m3 pri vlhkosti do 14% a nečistotách do 2%.

Čističky na jemné čistenie

Univerzálne čističky