Aspiračné systémy

Prach, ktorý predstavuje riziko explózie a spôsobuje mnohé ťažkosti počas skladovania a ďalšieho použitia zrna, je odstránený z materiálu pomocou aspiračného systému. Okrem odprašovacích systémov pre vstupné násypníky, čističky zŕn a expedičné systémy je pre bezpečnú prevádzku a minimalizáciu rizika prachového výbuchu potrebné odprašovanie prepravného zariadenia. Odprašovací systém pozostáva z nasledujúcich komponentov: aspiračný konektor (kryt) pri zdroji prachu k aspiračnému potrubiu, cyklón, cyklónový filter alebo filter, vzduchový uzáver, ventilátor a výfuk. Prach z cyklónu alebo filtrov je zbieraný do prívesov, zásobníkov, veľkých vriec, nádob, síl, alebo do veľkých nádob napĺňaných špeciálnym bezprašným systémom. 

Aspiračné systémy