O AgriTI v Roľníckych novinách

V odbornej TÉME TÝŽDŇA Roľníckych novín č. 34/2023: „ Skladovanie osív, čističky a sušiarne" sme mali možnosť predstaviť naše produktové portfólio.